نوشته‌ها

سالگرد شهادت برادر مهدی آقاجانی گرامی باد

8n-O8n-tdn2

«آری همان اشکی که در دل شب در نهان برای خدا می‌ریزی، همان اشک قلبت را تمیز می‌کند تا نور حق و نور ایمان به حق بتواند در آن منعکس شود.»

— شهید مهدی آقاجانی

زمان شهادت: عملیات نصر ۷ (۱۳۶۶/۵/۱۴)

مکان شهادت:منطقه عملیاتی  سردشت

آلبوم اسماعیل مرشدی

¼8nº O8ºn Ötƒñƒdn -ƒ½OƒpnT O¬¼ºnاز راست به چپ: شهید مهدی آقاجانی، اسماعیل مرشدی