نوشته‌ها

آلبوم شهید محمد مجازی

6«عکس فوق متعلق به زمانی است که شهید بزرگوار محمد مجازی عزیز در گردان ما (مالک) بود و اون موقع معاون گروهان ما یعنی گروهان شهید بهشتی مالک بود و معاون سردار شهید محمود پیربداغی بود ایشون که در عکس هم همونطور که مشاهده میکنید دوستان و فرماندهان گردان و گروهانهای مالک مشاهده میشوند.

نفر اول از راست سردار شهید محمد مجازی هست و نفر چهارم سردار شهید محمود پیربداغی هست و نفر هشتم و میانه که سرش بالاتر از بقیه هست سردار عزیز و ارجمند و جانباز گرانقدر حاج نصرت اکبری فرمانده گردان مالک اشتر(ع) که بعدها به فرماندهی تیپ یک (عمار) لشکر منصوب شد و بجای ایشون گردان مالک تحویل دوست عزیزم سردار حاج صالحی از معاونین ایشون که فکر کنم نفر دست چپی ایشون در عکس که سرش پیداست و پایینه ، شد.»

— محمد کاری

آلبوم شهید محمد مجازی

10

از راست به چپ: شهید محمد مجازی، شهید محمود پیربداغی

به یاد شهید صفر رحمانی

دست نوشته شهید سعید طالبی

منبع: وبلاگ شهید سعید طالبی

۶۵/۰۳/۰۱

امروز صبح تا ظهر جبهه نسبتاً آرام بود. بعدازظهر یکباره انگار دیوانه شد. زمین و آسمان را به توپ و خمپاره بست و حداقل حدود ۲۰۰الی ۳۰۰عدد خمپاره نزدیکی‌های سنگر ما و سنگر کنار زد. آنقدر خمپاره زد که رنگ زمین عوض شد.  عصر برادر صراف (معاون …) و محمود پیر بداغی (مسئول گردان بهشتی) به اتفاق مسئولین دسته‌های گروهان بهشتی آمدند برای توجیه شدن. جواد صراف یکباره خبری را به من داد که ای کاش من می‌مردم ولی آن خبر را نمی‌شنیدم. شاید […] این ناراحت کننده‌ترین خبری بود که در عمرم می‌شنیدم. اول که شنیدم اصلا باورم  نمی‌شد. لذا به همین خاطر چندین بار از صراف پرسیدم که آیا در دادن خبر اشتباه نمی‌‌کند ولی او همچنان به درست بودن خبر اصرار داشت.

ادامه مطلب …