نوشته‌ها

وصیت نامه شهید محمد سمیع مطلبی

467خدایا، تو را شکر میکنم که راه شهادت را بروى بندگانت و بروى من حقیر گشودى،

پس اى معشوق، مرا از این نعمت بزرگ محروم مساز و مرگم را شهادت در راه خودت قرار ده.

ادامه مطلب …

آلبوم گردان حمزه

467

از راست به چپ: محسن روغنگرها، شهید مطلبی، شهید حسن شادالویی