نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

28

از راست به چپ:  شهید محسن حاج قربان، شهید شادالویی، شهید سید اصغر خبازی، سید محمد مجتهدی

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

مکان: حدود ۴ کیلومتر قبل از فاو (اردوگاه تاکتیکی لشگر، گردان حمزه)

آلبوم حسین گلستانی

Document 0025از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید خلیلی، شهید عدالت، محمد طاهری، شهید علیان نژاد، شهید عابدینی

ردیف نشسته: شهید محسن حاج قربان، سید محمد مجتهدی، ؟، جعفر منتظر، ؟، شهید دهدشتی، احمد محمدی، ؟، حاج محمود امینی، هادی قیومی، ماشالله نانگیر، مهدی فرخی