نوشته‌ها

آلبوم رجب قربانی

آلبوم منصور حسین زاده

Image(197)

از راست به چپ: رجب قربانی، منصور حسین زاده، شهید کاکل قمی، حسین گلستانی

آلبوم گردان حمزه

1082

«این پسر محجوب و سر به زیر نفردوم از چپ که متفکرانه داره گوش میکنه اقا مجتبی کاکل قمی عزیزه که یه زمانی با شهید فخرالدین هر دوشون پیک دسته یک بودن و هر دوشون هم شهید شدند.»

— حسین گلستانی

شهید مجتبی کاکل قمی

kakol ghomi1

«شما شهیدان بهترین جوانان این مملکتید که شهادت را پذیرا شده اید.»

— شهید کاکل قمی

ارسال: ناصر رخ

آلبوم ناصر رخ

07

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: چراغی، شهید فخرالدین مهدی برزی، ناصر رخ، ؟، محمدی (پدر)، ؟

ردیف نشسته: ؟، حمید نصیری، شهید مجتبی کاکل قمی، محمود رضا امیربیک، محمدی (فرزند)

آلبوم منصور حسین زاده

scan0011 copy 2

از راست به چپ: رجب قربانی، منصور حسین زاده، شهید مجتبی کاکل قمی، حسین گلستانی

شهید مجتبی کاکل قمی

«سعی کنید دوستی شما برادران مخلص و با خدا با برادران دیگرتان

آنقدر زیاد نباشد که از خدا دور باشید و وسوسه‌های شیطانی شما را فریب دهد.»

ادامه مطلب …