نوشته‌ها

آلبوم محمد مهرابیانی

1 (8)از راست به چپ: بهمن نفیسی، داوود معقول، محمد مهرابیانی، شهید مجتبی کاشفی، باقری

آلبوم محمد مهرابیانی

25

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد مهرابیانی، شهید مجتبی کاشفی، شهید وحدت صباغی، باقری

ردیف نشسته: شهید عبداللهی، داوود معقول، مهدی خراسانی

مکان: اردوگاه کرخه

آلبوم مهدی خراسانی

19

از راست به چپ: حمید رمضانی، مهدی خراسانی، شهید مجتبی کاشفی

آلبوم شاه محمدی

90

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن خانی، ؟، مهدی خراسانی، شهید سید حسین دستواره، داوود معقول، ؟، شهید مجتبی کاشفی، محمد مهرابیانی، شهید سعید غلامی، ؟، ؟، ؟، ؟، سید حسن میرطاهر، حسین اسداللهی، شهید سعید رحیمی

ردیف نشسته: شهید آرویی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

آلبوم ناصر رخ

077

از راست به چپ:

ردیف اول (از بالا): مهدی خراسانی، ؟، حسین اسداللهی

ردیف دوم: شهید سید حسین دستواره، دره باغی، امیر نقدی، شهید وحدت صباغی، محمد مهرابیانی، حاج آقا آهویی، کاشانی، سید خلیل، داوود معقول، حاج آقا آهویی (برادر)

ردیف سوم: عبداللهی، ؟، باقری، شهید غلامی، حسن پور، شهید مجتبی کاشفی، سلیمی

ردیف چهارم: شهید چراغعلی، بهمن نفیسی، ؟، سلیمی

ردیف پنجم: شهید ابراهیم باقری، ؟، ؟، ؟

ردیف ششم: ممیوند، ؟، شهید سعید رحیمی، ؟