نوشته‌ها

شهید عسگری

15

آلبوم مهدی خراسانی

118

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، شهید عسگری، مهدی خراسانی، مجید تاجیک، محمود برنا، گودرزی، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، اکبر طیبی، مجتبی صبوری

آلبوم مهدی خراسانی

111

از راست به چپ: شهید عسگری، مهدی خراسانی، محمود برنا

شهید عسگری

02204

آلبوم گردان حمزه

2309

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: مرتضی مهرعلی، شهید عسگری، شهید مهدی تاجیک، مصطفی خرسندی، حسین گلستانی، ؟، ؟، ؟، نادمی، ؟

ردیف میانی: مجتبی صبوری، محمود شمسیان، عباس باصری

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، چراغی، احمد شیخ سفلا، عباس حاجی باقر

هدف خداست ها! (ادامه)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/07/Video22.flv /]

مکان: طاق بستان، کرمانشاه
زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۴

شهید عسگری

1041