نوشته‌ها

آلبوم عباس اسکندرلو

63

از راست به چپ: ؟، بهرامی، شهید عربشاهی، شهید حسین عرب کرمانی، باقری، عباس اسکندرلو

مکان: دهکده حضرت رسول (ص)، چنانه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۱

به خاطره برادر اسکندرلو در «سالگرد عملیات والفجر یک گرامی باد» مراجعه شود.