نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

37

از راست به چپ: شهید عدالت، شهید سید اصغر خبازی

آلبوم حسین گلستانی

Document 0025از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید خلیلی، شهید عدالت، محمد طاهری، شهید علیان نژاد، شهید عابدینی

ردیف نشسته: شهید محسن حاج قربان، سید محمد مجتهدی، ؟، جعفر منتظر، ؟، شهید دهدشتی، احمد محمدی، ؟، حاج محمود امینی، هادی قیومی، ماشالله نانگیر، مهدی فرخی