نوشته‌ها

ادوات گردان حمزه

80از راست به چپ:

ردیف ایستاده: آقایی ، فرهاد بوربور ، حسین بیات ، شهید حسن سلیمی، شهید غلامعلی ابوالفضلی، رفیقائی، محمد خوش صولتان، سعید برزآبادی ، شهید محمود ملایری ، شهید حمید سربی
ردیف میانی: قاسم بوغیری ، امیر جلالیان ، شهید عباس فروزنده، حسین پناهی، احمد وطنی، شهید سعید رحمانی، شهید سعید دلالت، کریملو
ردیف نشسته: سید اکبر موسوی، مقصودی، شهید علی دهدشتی، احمد محمدی، شهید محمدرضا شمس اسفندآبادی، شیرزاد، شهید سعید جلایری، شهید اسماعیل ممی
مکان: اردوگاه کرخه

زمان: دیماه ۱۳۶۴

شهید حسن سلیمی

11

«صبر پیشه کنید و به این انقلاب خدمت کنید و پیرو ولایت فقیه باشید و تمام سختی ها را تحمل کنید و بدانید خدا ناظر بر اعمال شماست»

— شهید حسن سلیمی

032

از راست به جپ: شهید حسن سلیمی، شهید امیر غیاثی

ارسال: ناصر رخ

آلبوم شهید حسن سلیمی

09

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن سلیمی، محمود توکلی، اکبر رضوانی، شهید سید اصغر خبازی، شهید محمود ملایری، ، سید اکبر موسوی، حسین پناهی ، فیاضی

ردیف نشسته: اکبر کبیری، احمد وطنی، شهید عباس فروزنده، شهید امیر قیاسی، احمد محمدی

مکان: پادگان سفینه النجاه، سد دز

زمان: آبان ۱۳۶۴

تشکر ویژه از برادر احمد محمدی برای شناسایی افراد حاضر در عکس

آلبوم شهید حسن سلیمی

036

از راست به چپ: شهید عباس فروزنده، شهید حسن سلیمی، ؟، شهید امیر غیاثی

 

آلبوم شهید حسن سلیمی

012

از راست به چپ: شهید حسن سلیمی، قاسم کارگر، ؟، شهید حمید سربی