نوشته‌ها

طاق بستان (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/08/TaghBostan3.flv /]

آلبوم محسن فکور

25از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج ابوالحسن، خندان، محمد حسین طوسی طهرانی، محسن فکور، ؟، مجید خاتمی

ردیف نشسته: محسن ضرغام، کاظم بیگی، عبدالله شیخیان، سید حسینی، شهریاری

آلبوم گردان حمزه

749

بازگشت از عملیات بیت المقدس ۴

«کیسه ای که در دست شهید حاج ابوالحسن مشاهده می کنید، کیسه ماسک ضد گاز شیمیایی است که رزمندگان می بایست به دلیل احتمال استفاده بمبهای شیمیایی توسط دشمن در عملیات ها به همراه داشته باشند.»

— مهدی خراسانی

به یاد شهید محسن پیرهادی

Document 0050

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: مهرعلی، عباس اسکندرلو، اکبر قربانی، شهید حاج ابوالحسن، مهدی شیدایی، حسین طوسی، شهید اسدی، حسن شمسیان، نوبخت، ؟، ضیغمی، ؟، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف وسط: ؟، ؟، فرجی، ؟، مقیسه، ؟،؟، شهید محمود تاج الدین، ؟ ،؟ ،؟ ، سعید معماریان

ردیف نشسته: شهید حاج کیانی، شهید محسن پیرهادی، ؟ ،؟ ، ؟ ، ؟ ، شفاهی

مکان: اردوگاه شیخ صله

زمان: قبل از اعزام به منطقه شاخ شمیران

ارسال عکس: حسین گلستانی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-142

از راست به چپ: مهدی شیدایی، حسن شمسیان، شهید حاج ابوالحسن، حسین طوسی

مکان: تپه المهدی مشرف بر سد دربندی خان و در کنار تنگه احد و پایین ارتفاعات شاخ شمیران

زمان: یکماه پس از عملیات بیت المقدس ۴

آلبوم محسن فکور

از راست به چپ:

ردیف بالا: کاظم بیگی، ؟، عبدالله شیخیان، شهریاری، محسن ضرغام، سید میرمحسن حسینی، طوسی

ردیف پایین: خندان، محسن فکور، شهید حاج ابوالحسن، خاتمی