نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

1821

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید امیر غیاثی، پازوکی، ؟، ؟، شهید احمد اختیاری، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

آلبوم احمد محمدی

62

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن سلیمی، ؟، قاسم کارگر، شهید محمود ملایری، ؟، احمد محمدی، شهید امیر غیاثی

ردیف نشسته: اکبر کبیری، احمد وطنی

مکان: پاذگان آموزشی سفینه النجاه، سد دز

زمان: آبان ۱۳۶۴

شهید حسن سلیمی

11

«صبر پیشه کنید و به این انقلاب خدمت کنید و پیرو ولایت فقیه باشید و تمام سختی ها را تحمل کنید و بدانید خدا ناظر بر اعمال شماست»

— شهید حسن سلیمی

032

از راست به جپ: شهید حسن سلیمی، شهید امیر غیاثی

ارسال: ناصر رخ

آلبوم شهید حسن سلیمی

036

از راست به چپ: شهید عباس فروزنده، شهید حسن سلیمی، ؟، شهید امیر غیاثی