نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

7واحد ادوات گردان حمزه

نشسته از سمت راست ردیف جلو : شهید قنبر ماشی ، محمد علی بلور پارسا ، شهید حسن پناهی ، شهید رحمان کثیری ، محسن مهرآبادی ، اسماعیل عنابستانی
نشسته از سمت راست ردیف دوم : حمید دلالت ، شهید ابراهیم باقری ، ناصر رخ، محمدرضا امیربیک، شهید مسعود شیخ بابائی ، محمود محمدی ، احمد محمدی
ردیف سوم : پور تقی ، جهان پرتو ، علی حسنی ، محسن صفری ، امیر جلالیان ، قاسم بوغیری
ردیف بالا: سید حسینی ، مرتضی کثیری نژاد ، شهید عبدالمجید بخشعلی ، علی کوهی ، نادر رودساز، محمد برات، شهید سید عباس حاج سیدحسن ، حسینخانی

مکان: پادگان دوکوهه

زمان: فروردین ۱۳۶۵

آلبوم ناصر رخ

077

از راست به چپ:

ردیف اول (از بالا): مهدی خراسانی، ؟، حسین اسداللهی

ردیف دوم: شهید سید حسین دستواره، دره باغی، امیر نقدی، شهید وحدت صباغی، محمد مهرابیانی، حاج آقا آهویی، کاشانی، سید خلیل، داوود معقول، حاج آقا آهویی (برادر)

ردیف سوم: عبداللهی، ؟، باقری، شهید غلامی، حسن پور، شهید مجتبی کاشفی، سلیمی

ردیف چهارم: شهید چراغعلی، بهمن نفیسی، ؟، سلیمی

ردیف پنجم: شهید ابراهیم باقری، ؟، ؟، ؟

ردیف ششم: ممیوند، ؟، شهید سعید رحیمی، ؟