نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

19

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حمید رمضانی، ؟، ؟، شهید حاج کیانی، داوود معقول، ؟، حسین اسداللهی، ؟، مهدی خراسانی

ردیف وسط: ؟، شهید غلامی، شهید سعید جان بزرگی، ؟، شهید ابراهیمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

عملیات والفجر ۸ (۳)

بخشی از آموزش آبی-خاکی قبل از عملیات والفجر ۸ و سپس ستون کشی از نخلستانهای روبروی فاو به کناره اروند جهت ورود به فاو و آغاز اولین مرحله عملیات

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/Valfajr_8-3.flv /]

لینک دانلود مستقیم:

عملیات والفجر ۸ (۲)

آموزش آبی-خاکی گردان حمزه پیش از عملیات

مکان: رودخانه کارون

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/Valfajr_8-2.flv /]

لینک دانلود مستقیم فیلم:

آلبوم عباس اسکندرلو

11-5

از راست به چپ:

ردیف ایستاده:
منصور حسین زاده، شهید علیرضا کوهبر، شهید محمد باغبانی(باغستانی)، برادر شاهمرادی، ؟، امیر علی امامقلی، شهید سید حسین دستواره، ابراهیمی، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید آرویی، اصغری، پورعباسی

ردیف نشسته:
؟، شهید آقامحمدی، شهید ابوالفضل موسوی (پسر)، سید علی میرسلیمی، شهید حسن چیذری
ردیف وسط:

مصطفی امانی، ؟، شهید موسوی(پدر)، شهید کلهر، رضا سلطانی، باقرزاده، ؟، شهید اصانلو، شهید ریکائی

شهید ابراهیمی

539

شهید موسوی

خاطره ای از شهید موسوی

به روایت: عباس اسکندرلو

549

«معمولا قبل از عملیات بچه ها را به مر خصی میفرستادند. قبل از عملیات والفجر ۸ برادر قیومی مسئول گروهان آمد و اعلام کرد که گردان به مرخصی خواهد رفت، منتها از هر دسته ای باید دو نفر داوطلب برای چادر ها بمانند.

وقتی پرسید چه کسی میخواهد بماند؟

این شهید و شهید ابراهیمی که هر دو از دسته ۲ کروهان ۲ بودند، سریع بلند شدند.

یادمه که برادر قیومی به این شهید گفت: شما وافعا میخواهید بمانید؟

خیلی محکم گفت: بله!

چون اطلاعی که ما داشتیم این بود که ایشان ۶ فرزند داشتند و مرخصی برای ایشان لازم بود ولی خیلی مصر بودند که نروند.

این تعبیری است که من میکنم و بعضی ها هم میگفتند که شاید اگر به مرخصی میآمد محبت فرزندان خدای نکرده خللی در عزم ایشان برای جهاد ایجاد میکرد….

بنابراین به مرخصی نیامد و محبت حضرت دوست را بر محبت خانواده ترجیح داد و در همان عملیات به لقای حق رسید. واقعا اینان که بودند و ما که هستیم !!!!!!

یا علی مدد