نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

راه ما راه سیدالشهداست … (ویدئو)

آلبوم مهدی خراسانی

144

از راست به چپ: محمد ظفرقندی، سید محمد مجتهدی، اکبر طیبی، مهدی خراسانی، سید مجید طحانی، کاظم بیگی، غلام فراهانی