نوشته‌ها

یاد باد آن روزگاران یاد باد …

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/01/video-8.flv /]

مکان: شیخ صله
زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۴