نوشته‌ها

آلبوم عباس اسکندرلو

35

از راست به چپ: مرتضی ارغیانی، اصغر محبی، داوود مجیدی، رضا مسجودی، عباس اسکندرلو، ؟، نودهی، ؟، بنازاده، شهید رضا یزدی

نفر نشسته: شهید مهدی ارغیانی

مکان: ایستگاه صلواتی دهکده حضرت رسول (ص)

زمان: قبل از عملیات والفجر یک

آلبوم عباس اسکندرلو

39

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟، ؟، اصغر محبی

ردیف پایین: داوود مجیدی، ؟، رضا مسجودی، محمد ستوده نیا، عباس اسکندرلو

مکان: اردوگاه دهکده حضرت رسول (ص)

زمان: قبل از عملیات والفجر یک

آلبوم عباس اسکندرلو

37از راست به چپ:

ردیف بالا: فولادی، اصغر محبی، داوود مجیدی، عباس اسکندرلو، رضا مسجودی

ردیف پایین: میرقاسمی، ؟، کشمیری، محمد ستوده، باقری

مکان: اردوگاه چنانه

زمان: قبل از عملیات والفجر مقدماتی و یک

آلبوم عباس اسکندرلو

6از راست به چپ:

ردیف ایستاده: رضا مسجودی، اصغر محبی، محمد ستوده نیا، داوود مجیدی

نفر نشسته: عباس اسکندرلو

مکان: پادگان دوکوهه

زمان: قبل از عملیات والفجر یک