نوشته‌ها

آلبوم شهید ذبیح الله ابراهیمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۴

به یاد شهید قاسم یاراحمد

«در ارتفاعات سد در بندیخان عراق نیمه های شب بود. من و شهید مهدی شیدائیان در کمین بودیم که سرو کله حاج قاسم پیدا شد با جیبی پر از هله هوله؛ به ما هم داد. بعد شروع کرد در باره دختر کوچولوی خودش صحبت کرد و می گفت دلم خیلی براش تنگ شده و هر وقت میرم مرخصی  – دو انگشت شصت و سبابه خودشو نشون داد و گفت – انقدر بزرگتر شده و بعد کلی خندید و رفت پائین از کمین …»

— حسن شمسیان

ادامه دارد