نوشته‌ها

آلبوم حسین گلستانی

Document 0178

از راست به چپ: شهید محسن گلستانی، حسین پور، شهید محمد امین شیرازی، ناصر ادیبی، رضا اسداللهی، حمید داوودآبادی

جمع دوستان

IMG_5336

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ماشالله نانگیر، شیدایی، علی لیائی، ؟، سید موسوی، ؟، جواد نوروزبیگی، محمد روح اللهی، حاج محمود امینی، موسوی، علی هاشمی، ؟، قاسم کارگر، رضا اسداللهی، سوری، ضابطیان

ردیف وسط: حسین بیات، حاج آقا حسین پور، عباس حاجی باقر، حسین گلستانی، جلال ده بزرگی، ؟، طاهر مؤذن، مسعود ده نمکی، علی میرکیانی

ردیف نشسته: ظفرقندی، داوود معقول، اکبر حسین زاده، ناصر رخ، محسن اخلاقی، روغنگرها، رجب قربانی

آلبوم گردان حمزه

115

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، شهید احمد صابری، محسن روغنگرها، شهید حسن خانی

ردیف نشسته: قاسم کارگر، شهید حسن امیری فر، علی لیائی