نوشته‌ها

شهید مهدی کبیرزاده

«از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم که نور معرفت خودش را در دلهایمان بیاندازد

و ما را به صراط خودش هدایت کند و در این راه ما را استوار و مقاوم قرار دهد

و در این راه پربرکت به ما صبر زیادی بدهد، صبر در عبادت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت»

ادامه مطلب

شهید محمد علیان نژاد

«پس بیایید خود را خالص کنیم و همیشه و همه جا خدا را در نظر داشته باشیم

و بدانیم که عالم محضر خداست و انسان همیشه در خسران است و این دنیا محل گذری بیش نیست.»

الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک یا کریم

ادامه مطلب

شهید سیروس مهدی پور

«بشو با آب توبه جان خود را     سپس جان را تو تسلیم خدا کن»

ادامه مطلب

شهید سعید رحمانی

«برادران عزیز و سروران گرامی!

همواره به یکدیگر احترام بگذارید.»

ادامه مطلب

شهید حسن رضی

«خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت توبه و انابه،

توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما.»

ادامه مطلب

شهید سعید پورکریم

«خوشا آنکس که گل وجودش طنین کلمه لا اله الا الله را سر می‌دهد

و در همه حال، فکر و ذهنش خداست.»

ادامه مطلب

شهید مهدی آقاجانی

«آری همان اشکی که در دل شب در نهان برای خدا می‌ریزی،

همان اشک قلبت را تمیز می‌کند تا نور حق و نور ایمان به حق بتواند در آن منعکس شود.»

ادامه مطلب