نوشته‌ها

شهید محمد علیان نژادی

085

مکان: نماز جمعه دزفول

زمان: سال ۱۳۶۴