نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

47از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، باقری

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

آلبوم مهدی خراسانی

51از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، حاج محمود امینی، ؟

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

آلبوم علی شهبازی

آلبوم محمد فراهانی

راه ما راه سیدالشهداست … (ویدئو)

مزار شهدا

87