نوشته‌ها

حمیدرضا علیپور

«دنیا پلی است برای آخرت، وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف،

مزرعه‌ای است که هر چه در آن بکاریم، در آخرت برداشت می‌کنیم،

پس سعی نماییم که هر چه بیشتر زحمت و مشقت و ریاضت بکشیم

تا ذخیره آخرتمان بیشتر شود.»

ادامه مطلب …