نوشته‌ها

چادر سوخته

2902

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ابوذر جدیدی، ؟، محمود اروج زاده، ؟، جواد طاهری، کثیری نژاد

ردیف نشسته: شهید سلطانی، شهید سید رضا حسینی، شهید علیرضا نانگیر، عالم شناس، شهید سید اصغر توفیقی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: خرداد ۱۳۶۵

«اینجا بقایای همون چادر سوخته واحد مخابرات گردانه که بر اثر آتش سوزی، کلیه تجهیزات مخابراتی اون به همراه وسایل درونش و سلاحها و … در آتش سوخت.»

— مهدی خراسانی

آلبوم گردان حمزه

2959از راست به چپ:  حسین عالم شناس، شهید سید اصغر توفیقی، ابوذر جدیدی، شهید سعید جباری