نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

19

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حمید رمضانی، ؟، ؟، شهید حاج کیانی، داوود معقول، ؟، حسین اسداللهی، ؟، مهدی خراسانی

ردیف وسط: ؟، شهید غلامی، شهید سعید جان بزرگی، ؟، شهید ابراهیمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

آلبوم گردان حمزه

1717از راست به چپ: محسن پیرهادی، حسین اسداللهی، عباس اسکندرلو

آلبوم حسین گلستانی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: علی خرمجو، ؟، ؟، ؟، مهرعلی، ؟، ؟، حسین اسداللهی، ؟، مصطفی خرسندی، ؟، خسرو تاجیک، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: شهید مهدی تاجیک، حسین گلستانی، شهید قاسم یاراحمد، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید حاج کیانی، خیراندیش

عملیات والفجر ۸ (۳)

بخشی از آموزش آبی-خاکی قبل از عملیات والفجر ۸ و سپس ستون کشی از نخلستانهای روبروی فاو به کناره اروند جهت ورود به فاو و آغاز اولین مرحله عملیات

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/09/Valfajr_8-3.flv /]

لینک دانلود مستقیم:

طاق بستان (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/08/TaghBostan3.flv /]