نوشته‌ها

دستنوشته شهید سید اصغر توفیقی

(90)

پی نوشت:

الان که این دستنوشته رو از بین دستنوشته های شهید توفیقی – یکی از ۵۲۰ شهید سایتمون – پیدا کردم و پست کردم، اون لحظه رو تجسم کردم که این شهید عزیز در حال نوشتن این کلمات بوده (ساعت ۶/۵ صبح ۱۸ اسفند ۱۳۶۵) …

و بعد صبحگاههایی رو تصور کردم که قطعا علاوه بر همه معنویتهاش برای بچه های کم سن و سال جنگ خیلی هم راحت نبوده … و بعد یه عالمه واقعیت روز و مقایسه اون با ۲۷ سال پیش …

تو دلم گفتم برادر توفیقی! نمیدونی چقدر نسل قدیم باقیمانده از جنگ و نسل جدیدی که ما در به تصویر کشیدن واقعیات اون زمان براشون خیلی هم موفق نبودیم محتاجند به دعای خیر شما … و چقدر در پیچ و خم این روزها چشم انتظار حضور پر رنگتری از شما هستند …

ازش خواستم به حق جدش برای سربلندی مردممون و سعادت بچه هامون و پیدا کردن راه درست و باقیموندن در اون راه برامون دعا کنه …

شما هم دعا کنید …