نوشته‌ها

یادمان شهدای عملیات سیدالشهدا (فکه)

به یاد شهید حاج حسین اسکندرلو

«عکس های ذیل یاد واره مراسم شهدای عملیات سید الشهدا درفکه است که دو روز پیش در محل شهادت این عزیزان گرفته شده است.»

— عباس اسکندرلو

    2314