نوشته‌ها

آلبوم منصور حسین زاده

Image(57)از راست به چپ: احمد محمدی، محمود غلامی، شهید بهروز آذری، ؟، مجتبی میرزایی، محمود اروج زاده، حاج آقا کیانی، شهید محمد مجازی، شهید حسین خلیلی، منصور حسین زاده