نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2349

از راست به چپ: حاج محمود امینی، حاج آقا مهریزی، سید محمد مجتهدی، محمد حسین عابدین

«به احترام فرماندهان باصفای گردان …..خبردار…..

یادش بخیر وقتی صبحگاه گردانی داشتیم وقتی دسته و گروهانها جمع میشدند قبل از اینکه مراسم شروع بشه فرمانده گردان می اومد همه به احترام اون خبر دار منظم و ساکت می ایستادند .

قبل از والفجر هشت اقا سید باصفای گردان حاج اقا مجتهدی که معاون گردان بود برای اجرای صبحگاه از جلو نظام میداد

بعد حاجی می اومد و بعد دوباره سید خبر دار میداد به احترام تلاوت قران

و بعد هم که دعای زیبای صبحگاه رو محسن با صدای زیباش میخوند ……….یاد همه اون روزها ی خوب با اون رفیقای خوب بخیر.»

— گلستانی

آلبوم گردان حمزه

2103حاج آقا مهریزی، قاسم بوغیری

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: بهار ۱۳۶۵

آلبوم گردان حمزه

2349

از راست به چپ:

حاج محمود امینی، حاج آقا مهریزی، سید محمد مجتهدی، عابدین