نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

127

از راست به چپ: شهید خانی، مجتبی میرزایی، جواد نصیرزاده، محمود برنا، قاسم کارگر، مهدی خراسانی، حاج آقا صدیقی