نوشته‌ها

جواد طاهری

جواد طاهری

آلبوم احمد محمدی

اروج زاده طاهری

از راست به چپ: اروج زاده، جواد طاهری

جواد طاهری

«خدایا ما را عاشق خودت کن و بعد شهادت در راهت را نصیب ما بگردان!»

ادامه مطلب …