نوشته‌ها

آلبوم محمد مهرابیانی

1 (8)از راست به چپ: بهمن نفیسی، داوود معقول، محمد مهرابیانی، شهید مجتبی کاشفی، باقری

آلبوم گردان حمزه

2403از راست به چپ: بهمن نفیسی، باقری

گروهان دو دسته یک

2692

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حاج کیانی، شهید میرآخوری، باقری، شهید آخوندی، ؟، شهید گرجی، شهید حجت الله حسینی، شاهری، صلواتیان، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: اکبر طیبی، علی ذوالفقاری، ؟، بهمن نفیسی، شهید علی اکبری، شهید سید حسن احراری

گروهان دو دسته یک

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: هادی قیومی، ؟، شهید علی اکبری، ناصر دودماندوست، شهید شیخ عباسی، سید میرمحمد شاهمیری، شهید عابدینی،، شهید شعبانی، شهید مقدسی، شهید حجت الله حسینی، شهید حاج کیانی، مهدی صاحبقرانی، اکبر طیبی، احمد بویانی، شهید میرآخوری

ردیف وسط: شهید گرجی، باقری، زارعی، اکبر حسین زاده، عباس اسکندرلو، والی پور، اصغری، شهید سید حسن احراری، حسین اسداللهی

ردیف نشسته: صلواتیان، محمد صیاد، شهید آخوندی، بهمن نفیسی، ذوالفقاری، شهید مسلمی، ؟، داوود معقول

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-052

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: عابدینی، اکبر طیبی، ؟، شهید موسی شعبانی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، باقری، شهید حاج کیانی، ؟، ؟، اکبر حسین زاده

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، داوود معقول، ؟، بهمن نفیسی، شهید ابوالفضل مقدسی، شهید سید حسن احراری، ؟، ؟، مهدی صاحبقرانی، شهید میرآخوری، شهید حجت

آلبوم مهدی خراسانی

از راست به چپ: بهمن نفیسی، شهید سعید جان بزرگی، باقری، شهید سعید غلامی

مکان: منطقه عملیاتی والفجر ۸ – فاو

«در این منطقه که پاتک معروف ۳۱ فروردین انجام شد، بچه های گردان از خود رشادتهای زیادی نشان دادند تا بتوانند خاکریز دو جداره را که در محاصره دشمن بعثی قرار داشت آزاد نمایند. در این پاتک سنگین نیروهای ایرانی تعداد زیادی شهید و مجروح و اسیر داد.

برادر جان بزرگی بعد از جنگ در دهه ۷۰ به دلیل ضایعات شیمیایی ناشی از زمان جنگ به فیض عظیم شهادت نائل شد.»