نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

2

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمد جنیدی، اکبر طیبی

ردیف جلو: شهید نورالله پازوکی، قویدست

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-155

از راست به چپ: محمود برنا، مهدی خراسانی، اکبر حسین زاده، اکبر طیبی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-323

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید رمضان صاحبقرانی، جعفر منتظر، اکبر طیبی، حسن قابل اعلا، کاکایی

آلبوم مهدی خراسانی

139

از راست به چپ: محمود برنا، اکبر طیبی، اکبر حسین زاده

آلبوم شهید نورالله پازوکی

34347026807710648039

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: اکبر طیبی، داوود معقول

ردیف نشسته: شهید نورالله پازوکی، محمد جنیدی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

37373521062910570574

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمود یزدانی، خسرو تاجیک، حسین پناهی، شهید نورالله پازوکی

ردیف نشسته: رجب قربانی، احمد شیخ سفلا، علی خرمجو

«یادش بخیر وقتی با نورالله و مهدی خراسانی و اکبر طیبی و خسرو تاجیک و محمود برنا تو چادر گروهان مخصوصا اردوگاه کوزران دور هم جمع میشدیم مخصوصا قبل از عملیاتها نمیدونم چرا این حس خوب تو وجود بچه ها بیشتر تحریک میشد که با حرکات و شوخی ها وحرفهای قشنگ قشنگشون عامل بالا بردن روحیه بچه ها میشدند.

یکی از این بچه های باحال و واقعا شوخ که به قول بچه ها اصلا به قیافه اش نمیخورد که اونجوری باشه همین نورالله خودمون بود؛ بعضی موقع ها یه حرفهایی میزد و یه شوخیهایی میکرد که من از بس میخندیدم می افتادم وسط چادر………..بگذریم….

نورالله خیلی دل صافی داشت. خیلی بی ریا وخالص بود. پشت اون چهره خندانش همیشه یه غمی داشت و.اون اینکه جنگ داشت تموم میشد و اون شهید نشده بود. اون با بهروز پازوکی و حسین خلیلی و محمد مجازی و بقیه بچه هایی که یه جورایی جا مونده بودند بالاخره به دست شقی ترین افراد یعنی منافقین کوردل در عملیات مرصاد شهید شدند……..

یادشون بخیر و روحشون شاد …»

— حسین گلستانی