نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

 

35

از راست به چپ: محمد عطار، شهید سید عباس حسینی، اکبر رضوانی

آلبوم احمد محمدی

53

از راست به چپ: اکبر رضوانی، احمد محمدی

زمان: پاییز ۱۳۶۴

مکان: تهران، پایگاه مالک اشتر هنگام اعزام

آلبوم گردان حمزه

3113

نفر جلو: عباس وطنخواه

نفر عقب: اکبر رضوانی

یادداشت: با گذاشتن هر کدوم از این عکس ها این امید رو همواره در خودم زنده نگه میدارم که شاید یک روزی یکی از رزمندگان گردان با دیدن این عکس ها، یاد یه خاطره ای بیفته که بخواد اون را با این نسل و نسل های بعدی به اشتراک بگذاره تا شاید خاطرات دست اول از خود کسانی که به طور مستقیم در خط مقدم جنگ دفاع کردند شنیده بشه حتی در حد چند جمله یا چند خط …

مطمئنم این آرزوی قلبی خیلی هاست که واقعیت رو از راویان واقعی بشنوند …

آلبوم شهید حسن سلیمی

09

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن سلیمی، محمود توکلی، اکبر رضوانی، شهید سید اصغر خبازی، شهید محمود ملایری، ، سید اکبر موسوی، حسین پناهی ، فیاضی

ردیف نشسته: اکبر کبیری، احمد وطنی، شهید عباس فروزنده، شهید امیر قیاسی، احمد محمدی

مکان: پادگان سفینه النجاه، سد دز

زمان: آبان ۱۳۶۴

تشکر ویژه از برادر احمد محمدی برای شناسایی افراد حاضر در عکس