نوشته‌ها

خاطره ای از عملیات کربلای ۵

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi1.flv /]
[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi2.flv /]
[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/07/karbalaye5-Tayyebi3.flv /]

آلبوم گردان حمزه

2056

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟، علی اقبالی، حمید فیض آبادی، محمد رضا خنجری، ؟

ردیف نشسته: عباس اسماعیل پور، امیر خرم، ؟، ماشالله نانگیر

آلبوم گردان حمزه

1745

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن امیری، محمود برنا، علی خرمجو، حسین طوسی، ؟، عباس حاجی باقر، چارانی، علی شهبازی، ؟، سید مالک، سیانوری، ؟، اکبر طیبی، ضرغام، تاجیک، محمود فائزی، ؟

ردیف نشسته: امیر خرم، محمدی، مهرپور، اسماعیل ترک، رضا فشکی، ناصر رخ، مهدی خراسانی، ؟، شهید محمود تاج الدین، مهدی صاحبقرانی، عباس دارابی، صبوری

مکان: منزل شهید یاراحمد

زمان: پس از شهادت شهید قاسم یاراحمد

آلبوم رضا سلطانی

23از راست به چپ: حسینی، ؟، رضا سلطانی، امیر خرم، مسعود ملکی

گردان حمزه (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/07/Video-26.flv /]