نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2987

ستون سمت راست از پایین به بالا : قربانی ، محمودرضا امیربیک ، محسن صفری ، امیر جلالیان ، شهید قنبر ماشی
ستون سمت چپ از پایین به بالا : اکبر جراحی ، شهید عبدالمجید بخشعلی ،علی حسنی ، شهید سید عباس حاج سیدحسن ، شهید قنبر ماشی
بجه های ادوات گردان

مکان: کنار روخانه گاوی ، منطقه مهران

زمان: بهار ۱۳۶۵

آلبوم گردان حمزه

1861

از راست به چپ: امیر جلالیان، سید محمد مجتهدی، مجتبی قاسمی نژاد

ادوات گردان حمزه

از راست به چپ:

ردیف بالا : آقائی، فرهاد بوربور، حسین بیات، شهید حسن سلیمی، شهید علی ابوالفضلی، رفیقائی، محمد خوش صولتان، سعید برزآبادی، شهید حمید سربی، شهید محمود ملایری
ردیف وسط: قاسم بوغیری، امیر جلالیان، شهید عباس فروزنده، حسین پناهی، احمد وطنی، شهید سعید رحمانی، شهید سعید دلالت، کریملو
ردیف پایین: سید اکبر موسوی، مقصودی، شهید علی دهدشتی، احمد محمدی، شهید محمدرضا شمس اسفندآبادی، شیرزاد، شهید سعید جلایری، شهید اسماعیل ممی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: پاییز ۱۳۶۴

ادوات گردان

2699

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حمید سربی، محمد خوش صولتان، شهید محمود ملایری، مقصودی، رفیقائی، سید اکبر موسوی، قاسم بوغیری، شهید اسماعیل ممی، آقائی، شهید حسن سلیمی، کریملو، حسین بیات، شهید سعید رحمانی، سعید برزآبادی، امیر جلالیان
ردیف وسط: شهید علی ابوالفضلی
ردیف نشسته:حسین پناهی، ، احمد محمدی، شهید علی دهدشتی، شهید عباس فروزنده، شهید محمدرضا شمس اسفندآبادی، احمد وطنی، شهید سعید دلالت، شیرزاد، شهید سعید جلایری، فرهاد بوربور

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: پاییز ۱۳۶۴

ادوات گردان حمزه

2695

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حمید سربی، شیرزاد،  حسین بیات،  احمد محمدی، شهید علی ابوالفضلی،  کریملو،  شهید علی دهدشتی،  شهید عباس فروزنده، شهید محمود ملایری، سید اکبر موسوی
ردیف نشسته: امیر جلالیان، شهید محمدرضا شمس اسفندآبادی، مقصودی، رفیقائی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: پاییز ۱۳۶۴

آلبوم احمد محمدی

78

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حمید سربی، شیرزاد، حسین بیات، احمد محمدی، شهید غلامعلی ابوالفضلی، کریملو، شهید علی دهدشتی، شهید عباس فروزنده، شهید محمود ملایری، سید اکبر موسوی

ردیف نشسته: امیر جلالیان، شهید محمد رضا شمس، مقصودلو، فرحبخش

آلبوم شهید سید اصغر خبازی

38

از راست به چپ: شهید سید اصغر خبازی، امیر جلالیان

مکان: اردوگاه کارون

زمان: زمستان ۱۳۶۴