نوشته‌ها

اردوگاه بهمنشیر محل استقرار گردانها قبل از عملیات کربلای ۴

IMG_5705