نوشته‌ها

شهید محمد رضا صدری

Sadri1

«شهدا، تولدی نو و جاودانه یافتند و به هدف خود رسیده اند.»

— قسمتی از وصیت نامه شهید

محل شهادت: پنجوین

زمان شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ (عملیات والفجر ۴)

Sadri2

ارسال: ناصر رخ

شهید یحیی رحمتی

Rahmati1

«به جبهه حق علیه باطل می روم تا کفر را نابود کنیم و پرچم توحید را به اهتزاز دربیاوریم.»

— قسمتی از وصیت نامه شهید

محل شهادت: پنجوین

زمان شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۵

ارسال: ناصر رخ

شهید مرتضی بختیاری

Bakhteyari1

«بارالها یاریم ده که این مسئولیت بزرگی که بر گردنم هست را آنچنان که شایسته مقام تو باشد به جا آورم.»

— قسمتی از وصیتنامه شهید

محل شهادت: پنجوین

زمان شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ (عملیات والفجر ۴)

Bakhteyari2

ارسال: ناصر رخ

شهید سیف الله اختیاری

Ekhteyari12

«این را بدانید که من به هدف نهایی خود رسیده ام و آرزو داشتم که اگر صد جان هم داشتم آن را فدای خدا و قرآن می کردم.»

— قسمتی از وصیت نامه شهید

Ekhteyari22

ارسال: ناصر رخ

شهید علیرضا رهبری آزاد

Rahbari Azad1

«در پناه ایزد یکتا در خدمت اسلام کوشا باشید.»

— بخشی از وصیت نامه شهید

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ (عملیات والفجر ۴)

Rahbari Azad2

شهید محمد علی علی اکبری

ali akbari1

«در خط امام بودن و پیرو مکتب اسلام بودن، رضایت و شادی مرا فراهم می آورد.»

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۱۰

ارسال: ناصر رخ

شهید علی اقتداری

eghtedari1

«مؤمن کسی است که در راه انجام وظیفه و کسب رضای حق تعالی،

لحظه ها و فرصت ها را هیچگاه از دست ندهد.»

محل شهادت: سومار

زمان شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۱۲

ارسال: ناصر رخ