نوشته‌ها

آلبوم ناصر ادیبی

6

از راست به چپ: ناصر ادیبی، داوود معقول

شهید محمد علیان نژادی

233_thumb

«به همراه تعدادی از شهدا از مشهد برمیگشتیم. عکسهایی رو توی مسیر شمال فکر میکنم ساری گرفتیم .این عکس مربوط به اون سفره.»

— ناصر ادیبی

آلبوم ناصر ادیبی

115

از راست به چپ: شهید محمد امین شیرازی، ناصر ادیبی

مکان: ساختمان دوکوهه

شهید محمد علیان نژادی

085

مکان: نماز جمعه دزفول

زمان: سال ۱۳۶۴

شهید قمصری

084