نوشته‌ها

آلبوم محمد آقاجانی

113

از راست به چپ: رضا سلطانی، شهید عباس صابری، محمد بهادری، محمد آقاجانی

آلبوم محمد آقاجانی

118

از راست به چپ: محمد آقاجانی، محمد بهادری

مکان: پادگان دوکوهه

دسته یک، گروهان فجر، گردان مقداد

12

از راست به چپ:

ردیف بالا: عباسی، مهدی خدا بخش (پیک دسته)، حسینی، محمد جاویدی، حیدری خلیلی، رضا سلسپور، محمد عابدینی، ؟
ردیف وسط: علی اکبر خلیلی(معاون دسته)، محسن قصاب، رحیم خرسند(پیرمرد گریم شده)، داود واحدی، اسماعیل مختاپور، عباس ثروتی (فرمانده دسته یک)،

ردیف پایین: ؟، محمد آقاجانی، ابراهیم غفاریان(معاون دسته)
نفر جلویی:برادر سعید حدادیان

 «میخواستم در ارتباط با این عکس خاطره ای تعریف کنم که شاید خالی از لطف نباشد. آب و هوای ماووت در زمستان خیلی سرد و گاهی اوقات بارش های باران یا برف تا چند روز ادامه داشت. خاطره ای که می خواهم تعریف کنم در همین رابطه است.

چند روز پشت سرهم باران تند می بارید که امکان بیرون رفتن از محل چادرها نبود مگر در صورت نیاز و ضرورت. ابن موضوع باعث کسلی بچه ها شده بود. بعد از سه روز از باریدن باران مرحوم مختارپور خیلی اصرار داشت که فضا را عوض بکند. از من خواست کاری انجام بدم. من هم با استفاده از الیاف پتوهایی که بعنوان زیر انداز استفاده می کردیم سبیل و ریش درست کردم و با استفاده از خمیر دندان سبیل و ریش را به صورت برادر رحیم چسباندم که اگر به عکس دقت شود، متوجه می شوید که این فرد گریم شده است.

برادر سعید حدادیان که از نیروهای دسته شهادت گروهان فتح بود از کنار دسته ما در حال عبور بود که با دیدن رحیم به جمع ما پیوست و مدحی در خصوص این پیرمرد گریم شده با طنز خواند که موجب شادی بچه ها شد.»

— محمد آقاجانی

محمد آقاجانی

55

مکان: شهرک آناهیتا

زمان: زمستان ۱۳۶۶

آلبوم محمد آقاجانی

134

از راست به چپ:

ردیف بالا: عباس احمیدی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف وسط: حجت ابراهیمی، ؟، ؟، ؟، رضا سلطانی، کاظم رضایی، ؟، ؟

ردیف پایین: ؟، ؟، ؟، ؟

آلبوم محمد آقاجانی

132

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمود لیایی، ؟، ؟، ؟، ملاحی، محمد آقاجانی، حسن فراهانی، سعید منتظر المهدی

ردیف نشسته: علی کارخانه، حسن کریمی، ؟، عباس احمیدی

نفر جلو: علی خردور

زمان: مهر ۱۳۶۹

محل: اردوگاه کرخه

آلبوم محمد آقاجانی

116

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد آقاجانی، ؟، ؟، ؟، علی فراتی، مصطفی قهاری، اکبر محمدی

ردیف نشسته: رضا سلطانی، جلال، شهید عباس صابری، محمد بهادری