نوشته‌ها

آلبوم طاهر مؤذن

(18534)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، شهید اسدالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید احمد صابری

ردیف نشسته: محسن روغنگرها، طاهر مؤذن، شهید بهروز پازوکی