نوشته‌ها

آلبوم طاهر مؤذن

(18533)

نفر ایستاده : مرتضی نصیری دهقان
ردیف نشسته از راست :
شهید همایون وفایی نیا ، شهید مرتضی پازوکی ، ؟ رضا اتشگاهی ، محمد رضایی ، ؟
محسن معینی ، شهید دشتی زاده ، ؟ ، شهید مرتضی اقاجانی

آلبوم طاهر مؤذن

از راست به چپ: شهید حسن مظفر، موسوی، شهید بهروز پازوکی، سعید پازوکی، محسن محمدیان، طاهر مؤذن، علی اقبالی

نماز جماعت

(18690)