نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

img243

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

unnamed4

از راست به چپ: ؟، ؟، محمد جنیدی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

unnamed3

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، محسن کاظمینی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

unnamed

از راست به چپ: خندان، اکبر طیبی، شهید نورالله پازوکی

نفر پشت سر: سیروس پازوکی