نوشته‌ها

ان ربک لبالمرصاد

به مناسبت بزرگذاشت سالروز عملیات مرصاد

ارسال عکس: محمد پازوکی

20160719_221454 [366734]

آلبوم شهید نورالله پازوکی

1از راست به چپ: رجب قربانی، حسین پناهی، شهید نورالله پازوکی، ؟، شهید قاسم گودرزی، محمد لاروبی