نوشته‌ها

آلبوم شهید محمد مجازی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، جلال ده بزرگی، حاج محمود امینی، شهید اسدالله پازوکی، علی میرکیانی، شهید بهروز پازوکی، شهید محمد خانی، قاسم کارگر، محسن کاظمینی

ردیف نشسته: ؟، فرهاد جاوید سپاه، ؟، جواد نوروزبیگی، ؟، شهید محمد مجازی، ؟، ؟

آلبوم شهید محمد مجازی

از راست به چپ: شهید محمد مجازی، شهید نورالله پازوکی، ظفرقندی، حسین فلاح، امیری، ؟، مهدی خراسانی، شهید داوود توکلی

دستنوشته شهید محمد مجازی

گفتند بچه های نجف و کربلا دیشب حنا بستند و رفتند خط

خط همانجاست که از آسمان و زمینش آتش میبارد و سینه ها و جمجمه ها شکافته میشود و مغزها و قلبها متلاشی می گردد

و این بچه ها حالا حنا بستند و به استقبال مرگ رفتند

ازخوبی سخن گفتن آسان است

هرکسی فکر می کند خودش خوب است اما کمتر کسی خوبی و خوب را درک میکند

به همین خاطر است که انسانها گاهی فکر میکنند معصوم و بی گناهند اما کوهی از گناه بر پشتشان و دوششان سنگینی میکند و این اول دوستی است

و چه سخت است زیستن با آنان که خود را برتر از دیگران میدانند…

ادامه مطلب …