نوشته‌ها

آلبوم احمد محمدی

10

از راست به چپ: شهید حسن رضی، شهید محمد علی دستفروشان

آلبوم احمد محمدی

13از راست به چپ: شهید علی دهدشتی، احمد محمدی، شهید محمدرضا سعادتی

احمد محمدی

58

آلبوم احمد محمدی

74

از راست به چپ: شهید حمید سربی، حسین پناهی، احمد محمدی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: پاییز ۱۳۶۴

آلبوم احمد محمدی

78

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حمید سربی، شیرزاد، حسین بیات، احمد محمدی، شهید غلامعلی ابوالفضلی، کریملو، شهید علی دهدشتی، شهید عباس فروزنده، شهید محمود ملایری، سید اکبر موسوی

ردیف نشسته: امیر جلالیان، شهید محمد رضا شمس، مقصودلو، فرحبخش

احمد محمدی

55

آلبوم احمد محمدی

62

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن سلیمی، ؟، قاسم کارگر، شهید محمود ملایری، ؟، احمد محمدی، شهید امیر غیاثی

ردیف نشسته: اکبر کبیری، احمد وطنی

مکان: پاذگان آموزشی سفینه النجاه، سد دز

زمان: آبان ۱۳۶۴