به یاد داداشی مهربون

خدایا! چه این دنیا بر من تنگ است. به هر جای آن فکر می کنم احساس دلتنگی در من بیشتر می شود.

انگار قفسی شده که من در آن فشرده می شوم.

— شهید فخرالدین مهدی برزی

ارسال: ناصر رخ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *