لطفا در صورت شناسایی عزیزان موجود در این دسته اسامی را ارسال نمایید. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

آلبوم مهدی خراسانی

47از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، باقری

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

آلبوم مهدی خراسانی

16پیشنماز مهندس شهید حاج حسینعلی طوافی. از سمت چپ شهید علیرضا فشکی. شهید حمید افشاری . شهید حمید احمدلو . ….

آلبوم شهید اسدالله پازوکی

آلبوم شهید اسدالله پازوکی