اعزامی از …

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/05/Tadarokat-va-Khaterat.flv /]

نماز، دعا، سخنرانی

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/namaz.flv /]

حرکت برای پدافندی قبل از عملیات مهران – اروگاه کرخه

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/kargar-padafandimehran.flv /]

حرکت جهت عملیات (۴)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/ezam4.flv /]
درخواست می شود در صورت شناسایی همرزمان در فایل ویدئویی اسامی را جهت برچسب پست اعلام بفرمایید.
سپاسگزارم

حرکت جهت عملیات (۳)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/ezam3.flv /]

درخواست می شود در صورت شناسایی همرزمان در فایل ویدئویی اسامی را جهت برچسب پست اعلام بفرمایید.
سپاسگزارم

حرکت جهت عملیات (۲)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/ezam2.flv /]
درخواست می شود در صورت شناسایی همرزمان در فایل ویدئویی اسامی را جهت برچسب پست اعلام بفرمایید.
سپاسگزارم

حرکت جهت عملیات (۱)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/ezam1.flv /]
درخواست می شود در صورت شناسایی همرزمان در فایل ویدئویی اسامی را جهت برچسب پست اعلام بفرمایید.
سپاسگزارم

«در این فایل ویدئویی و فایلهای ویدئویی بعدی که پس از آن پست خواهد شد نیروهای گردان حمزه جهت تک ایذایی و آزادسازی مهران اعزام می شوند که در میان مسیر طبق فرمان قرارگاه برای عملیات کربلای ۵ به شلمچه تغییر مسیر می دهند که در ابتدای ورود به شلمچه بمباران دشمن باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از نیروها از جمله مجروحیت و قطع پای برادر داوود معقول می شود.»
— مهدی خراسانی