شهید احمد امیری

«ما در دنیا جز یک مهمان نیستیم

مرگ آتشی است که به سراغ همه می آید

پس چرا این مرگ باعزت نباشد؟» ادامه مطلب …

شهید علی قابل

«بنده مخلص برای بهشت عبادت نمی‌کند بلکه برای ذات مقدس او عبادت می‌کند.»

ادامه مطلب …

شهید حسین شرافتی

«اولین وادی عشق سوختن و ساختن است

آخرین وادی عشق است که سرباختن است»

ادامه مطلب …

شهید عباس نفریه

«برای این که این ملت شایسته رسالت گردد، او را در بوته غم و درد گداختی تا ناخالصی‌هایش بسوزد.

آنگاه آتش عشق بر دلش نهادی و نور ایمان بر وجودش تافتی و باب شهادت را بر روی آنان گشودی.»

ادامه مطلب …

شهید علی اصغر آرونی کاشی

پروردگارا! ما را از محبین، یاران و شهیدان در رکاب امام عصر علیه السلام قرارده.

پروردگارا! به وسیله او دینت را نصرت ده و دشمنانت را خوار و ذلیل فرما.

بارالها! قلب مبارک آن حضرت را از ما راضی و خشنود فرما.

ادامه مطلب …

شهید حسن خانی

«بارخدایا تو را به حق محمد و آل محمد ما را به حقیقت اسلام آشنا بگردان

و به هرچه که خیر و صلاح ما در آن است ما را راهنمایی فرما!»

ادامه مطلب …

شهید مهدی کبیرزاده

«از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم که نور معرفت خودش را در دلهایمان بیاندازد

و ما را به صراط خودش هدایت کند و در این راه ما را استوار و مقاوم قرار دهد

و در این راه پربرکت به ما صبر زیادی بدهد، صبر در عبادت، صبر در معصیت، صبر در مصیبت»

ادامه مطلب …